KASKO draudimo išskaita (franšizė)

Draudžiant automobilį KASKO draudimu, pats automobilio savininkas dažnai gali rinktis išskaitos (kitaip dar vadinamos franšize) dydį, kuris bus išskaičiuojamas atlyginant žalą. Nuo pasirinktos franšizės priklauso KASKO draudimo įmokos dydis. Siūlome susipažinti su pasirinkimo galimybėmis draudimo bendrovėse bei įvertinti, kokio dydžio išskaitą pasirinkti parankiausia.

Sužinokte mažiausias KASKO Draudimo kainas

Išskaita (franšizė) – tai žalos dalis, kurios nedengia draudikas. Draudikas padengia tik žalą, kuri viršija draudimo sutartyje numatytą išskaitą.

Išskaitų rūšys

 • Procentinė išskaita (santykinė išskaita) – dalis žalos išreikšta santykine dalimi (procentais) nuo visos žalos sumos. Tokia išskaita taikoma vagystės bei visiško sunaikinimo atvejais.
 • Besąlyginė išskaita – žalos dalis, išreikšta absoliučia suma, ir visada taikoma atlyginant žalas dėl automobilio apgadinimo.
 • Sąlyginė išskaita – KASKO draudimo praktikoje nebesutinkamas išskaitos tipas. Tai žalos dalis išreikšta absoliučia suma, ir taikymo pobūdis yra sąlyginis: žalai nesiekiant numatytos išskaitos dydžio, išskaita taikoma (išmoka tiesiog nemokama, draudėjas viską susitvarko pats); tuo tarpu, žalai viršijant numatytą išskaitos dydį, mokama visa išmoka, neišskaičiuojant jokios išskaitos.
 • Progresinė išskaita – žalos dalis, išreikšta absoliučia suma, kuri progresiškai didėja: pirmojo draudiminio įvykio atveju taikoma draudimo sutartyje numatyta išskaita, pavyzdžiui 200 Lt; kitų draudžiamųjų įvykių atvejais taikoma vis didesnė išskaita, pavyzdžiui 400 Lt, 600 Lt.

Kada išskaita netaikoma

 • Išskaita netaikoma, jeigu tai numatyta draudimo sutartyje, tačiau šios sąlygos pasirinkimui taikomi papildomi ribojimai, priklausantys nuo automobilio amžiaus, rizikingumo ar tiesiog draudimo bendrovės nuostatų.
 • Besąlyginė išskaita gali būti netaikoma tik pirmojo draudiminio įvykio atveju – pirmojo įvykio atveju išskaita netaikoma, kitais kartais taikoma išskaita yra tokio dydžio, koks numatytas draudimo sutartyje. (žr. 1 lentelę).
 • Nukentėjus eismo įvykio metu, kai kaltininkas yra trečiasis asmuo ir žinomas, žala atlyginama išskaitos netaikant. Taip yra dėl to, kad šiuo atveju galima rinktis, kreiptis pagal KASKO arba kaltininko TPVCA draudimą .
 • Priklausomai nuo draudimo bendrovės numatytų taisyklių, arba pasirinkto KASKO draudimo paketo, gali būti netaikoma išskaita automobilio stiklams.

Išskaitos pasirinkimo galimybės ir ribojimai

Draudimo bendrovė Procentinės išskaitos pasirinkimo variantai
(pasirinkimams gali būti taikomi papildomi ribojimai)
Besąlyginės išskaitos pasirinkimo variantai 0 Lt dydžio besąlyginės išskaitos pasirinkimo galimybės
Gjensidige Vagystei visada 5%
Visiškam sunaikinimui:  0%, 10%, 20%
0 Lt; 200 Lt, 400 Lt. TIK pirmam įvykiui
IF Nėra galimybės rinktis, taikoma 0 %, 10% ir kt., nustatoma paties draudiko 0 Lt; 375 Lt, 500 Lt, 600 Lt, 750 Lt, 1500 Lt TIK pirmam įvykiui
Lietuvos draudimas 10%, 20% ir kt. 0 Lt; 200 Lt, 300 Lt, 400 Lt, 500 Lt ir kt. Visiems įvykiams
Ergo 5%, 10%, 15%, 20%,30% 0 Lt; 300 Lt, 400 Lt, 500 Lt ir kt. Visiems įvykiams
Seesam 5%, 10%, 15%, 20% 0 Lt; 300 Lt, 400 Lt, 500 Lt, 1000 Lt. TIK pirmam įvykiui
Compensa 0%, 5%, 10%, 15% 0 Lt; 400 Lt, 500 Lt; 1000 Lt ir kt. TIK pirmam įvykiui
PZU Lietuva 0 %, 5%, 10%, 20% 0 Lt; 200 Lt, 300 Lt, 400 Lt, 500 Lt, 600 Lt, 700 Lt, 800 Lt, 900 Lt ir kt. TIK pirmam įvykiui
BTA 10%; 20% 0 Lt; 300 Lt, 450 Lt ir kt. Visiems įvykiams

(1 lentelė)

Į ką atsižvelgti renkantis KASKO draudimo išskaitą

 • Jūsų finansinės galimybės sureguliuoti mažas žalas patiems. Jei jūsų finansinės galimybės leidžia savo jėgomis susitvarkyti mažas automobilio žalas, o draudimo išmoka būtų reikšminga tik didelės žalos atveju, pavyzdžiui, automobilio vagystės ar visiško sunaikinimo atveju. Pravarčiau būtų rinktis didesnę išskaitą, t.y. tokią sumą, kurią laisvai galėtumėte skirti automobilio taisymui patys.
 • „Nulinės“ išskaitos klausimas. Išskaitos netaikymo sąlyga ženkliai pakelia KASKO draudimo įmoką, paprastai tariant, turėtumėte įvertinti, ar jums patogiau už galimą žalą susimokėti iš karto, t.y. didesne draudimo įmoka; ar patogiau susimokėti jau įvykus draudžiamajam įvykiui, kai teks padengti numatytos išskaitos dydį (žr. 1 ir 2 pavyzdžius):
  • Procentinė (santykinė) išskaita 0% (taikoma paties automobilio [ne atskirų jo dalių] vagystės ar visiško sunaikinimo atvejais) – šis pasirinkimas visą draudimo įmoką padidina apie 25%. Tačiau pasirinkus 0% procentinę išskaitą, nereiškia, kad automobilio praradimo atveju bus mokama pilna suma, atitinkanti automobilio rinkos vertę; išskaita vis tiek bus taikoma, tik ne procentinė, o besąlyginė (tokio dydžio, kokia numatoma draudimo sutartyje).
  • Besąlyginė išskaita 0 Lt (taikoma automobiliui esant sugadintam/apgadintam) – šis pasirinkimas visą draudimo įmoką padidina apie 25% – 150%.

1 pavyzdys – besąlyginės išskaitos taikymas. Automobilis Citroen C5, 2005 m., savininkas 26 metų, turintis 8 metų vairavimo stažą. Paskaičiuotos pilno KASKO draudimo kainos jo atveju buvo:
1) Su išskaitomis:
vagystės atveju 5%, kitų draudžiamųjų įvykių atveju 300 Lt  – įmoka 1190 Lt
2) Su išskaitomis:
vagystės atveju 5%, kitų draudžiamųjų įvykių atveju 0 Lt  – įmoka 2230 Lt
Šiuo atveju draudimo įmokos dydis skiriasi ~1000 Lt, kai išskaitų skirtumas 300 Lt, taigi žvelgiant matematiškai, vairuotojas per metus turėtų nukentėti daugiau nei 3 kartus (pavyzdžiui nuo vandalizmo, gamtos jėgų ar dėl avarijos), kad jam atsipirktų jo sprendimas pasirinkti 0 išskaitą už tai sumokant didesnę įmoką.

2 pavyzdysprogresinės išskaitos taikymas. Automobilis Mitsubishi Colt 3.5, 2011 m., savininkas 30 metų, turintis 12 metų vairavimo stažą. Paskaičiuotos pilno KASKO draudimo kainos jo atveju buvo:
1) Su išskaitomis: vagystės atveju 5% ; kitų draudžiamųjų įvykių atveju 200 Lt (progresinė išskaita, reiškia antro ir sekančių įvykių išskaitos bus didesnės nei 200 Lt)  – įmoka 2000 Lt
2) Su išskaitomis: vagystės atveju  5%, kitų draudžiamųjų įvykių atveju 0 Lt (progresinė išskaita, reiškia antro ir sekančių įvykių atvejais išskaitos bus didesnės nei 0 Lt) – įmoka 2300 Lt
Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju taikoma progresinė išskaita (didėjanti), draudimo įmokos dydis, priklausomai nuo pasirinktos išskaitos pirmojo įvykio atveju, t.y. 0 Lt arba 200 Lt – draudimo įmoka keičiasi 300 Lt. Paprastai tariant, draudėjui reikėtų pasirinkti, ar jam patogiau sumokėti 300 Lt didesnę draudimo įmoką, kad pirmo automobilio sugadinimo atveju (dėl avarijos, vandalizmo ar gamtos stichijų), nebūtų taikoma išskaita.

3 pavyzdysprocentinės išskaitos taikymas. Automobilis Mazda CX-7, 2008 m., savininkas 41 m., turintis 12 metų vairavimo stažą. Paskaičiuotos pilno KASKO draudimo kainos jo atveju buvo:
1) Su išskaitomis: vagystės atveju 5%; kitų draudžiamųjų įvykių atveju 400 Lt – įmoka 2470 Lt
2) Su išskaitomis: vagystės atveju 0%; kitų draudžiamųjų įvykių atveju 400 Lt – įmoka 2920 Lt
Šiuo atveju draudimo įmokos dydis, priklausomai nuo pasirinktos procentinės išskaitos 5% arba 0%, skiriasi 450 Lt. Jeigu šio automobilio rinkos vertė 45 000 Lt, tai sutartyje numačius 5% išskaitą vagystės atveju, išmoka būtų 45000 Lt – 2250 Lt  = 42750 Lt. Tuo tarpu, sutartyje numačius 0% išskaitą vagystei ir dėl to už draudimą sumokėjus 450 Lt brangiau, pagal draudimo sutarties sąlygas bus taikoma besąlyginė išskaita (šiuo atveju 400 Lt); automobilio vagystės atveju išmoka būtų 45 000 Lt – ( 450 Lt + 400 Lt ) =  44150 Lt.

Renakantis KASKO draudimą, svarbu priimti optimaliausią sprendimą, tinkamai įvertinus visas gaunamas naudas, bei pasvėrus, kiek už tai reikės sumokėti. Siūlome palyginti KASKO draudimo sąlygas tarp visų draudimo bendrovių.

Mes, Manodraudimas.lt, jums siūlome sutaupyti laiką ir gauti geriausią KASKO draudimo pasiūlymą iš mūsų specialistų, mes bendradarbiaujame su visomis draudimo bendrovėmis.

*Dėmesio, KASKO draudimo sąlygų palyginimas pateiktas pagal 2012 09 11 galiojančias KASKO draudimo taisykles.

Sužinokte mažiausias KASKO Draudimo kainas

 

Sužinokite Kitas Draudimo Kainas

Privalomo Draudimo Skaičiuoklė

Kelionės Draudimo Skaičiuoklė

KASKO Draudimo Skaičiuoklė

 

Naudinga? Pasidalinkite -

This entry was posted in Automobilio draudimas, KASKO draudimas.

18 komentarų

 1. Stasys:

  Laba diena,
  norėčiau sužinoti ar yra draudimo kompanija, kuri KASKO draudimu apdraustam automobiliui taiko žalos atlyginimą dėl automobilio prekinės vertės ( išvaizdos) sumažėjimo.
  Su nekantrumu laukiu atsakymo el. paštu. Iš anksto dėkoju.
  Pagarbiai Stasys

  • Sveiki, Stasy, šiuo metu tik viena draudimo bendrovė “Compensa” pagal KASKO draudimą atlygina ir nuostolius dėl prekinės vertės netekimo. Ši sąlyga galioja tik pasirinkus maksimalų KASKO apsaugos paketą ir tik automobiliams iki 1 metų senumo.

 2. Darius:

  Sveiki, norėjau paklausti iki kokio amžiaus automobilis gali būti draudžiamas kasko draudimu nauja verte? Šiuo metu automobiliui 1,5metų buvo pirktas iš salono. Ar tokių metų jis draudžiamas tik rinkos verte įvykio dieną?

  • Taip, nauja verte galite drausti tik visiškai naują automobilį. Jūsų atveju, dar iki 6 metų galite drausti rinkos verte, bet BE nusidėvėjimo (t.y. remontuojama naujomis originaliomis dalimis).

 3. Ingrida:

  Sveiki,
  Kaip nustatoma automobilio rinkos vertė. Pavogė automobilį. Draudimo sutartis nepasibaigusi, vertė sutartyje buvo 7000 eur(kartu draudžiami keleiviai). Nusidėvėjimas 49. Tai išmoka turėjo būti 7000-49 proc.x10 mėn (sutartis baigsis po 2 mėn).

 4. Rita:

  Sveiki,

  ar turi įtakos įvykęs draudiminis įvykis, kurio pasekmėms pašalinti teko kreiptis į KASCO, sekančių metų KASCO kainai?

  ačiū

 5. IRENA:

  Laba diena. Ar galite paaiškinti? Mašina drausta KASCO draudimu su 116 eurų besąlyginės išskaitos taikymu.Buvo pavogtas iš automobilio atsarginis ratas.Draudimo kompanija įformino įvykį kaip draudiminį ir su aktu nurodė kreiptis į servizą dėl naujo atsarginio rato. Servizas po 2 mėn. paskambino, kad jau yra atsarginis ratas, tik reikės susimokėti tuos 116 eurų.Ar buvo kiti galimi kokie variantai, kad ši suma būtų išskaičiuota iš draudimo skirtos išmokos ir atsarginis ratas būtų surinktas iš likusios sumos.Ačiū.

 6. Ona:

  Norėčiau sužinoti, nesame apsidraudę KASKO, o tik privalomuoju draudimu. Įvykis buvo Ru teritorijoje, mes nesame kalti. Nustatyta draudimo bendrovė RU. Klausiu- ar turi padėti draudimo bendrovė Lt susitvarkyti draudimo įvykį su Rusijos draudimo bendrove? Ar mes patys tai turim daryti? Esam žalios kortos turėtojai , kurioje yra nurodyta ir Rusija. Tad kodėl mokam už žalią kortą, o gal geriau draustis jau toj šaly į kurią įvažiuojam. AČIŪ

 7. Danutė:

  “7 Draudimo išmokų apskaičiavimo tvarka

  7.1.4 Tuo atveju kai transporto priemonės remontas po draudžiamojo įvykio yra ekonomiškai tikslingas, bet draudėjas atsisako remontuoti savo transporto priemonę ir nesutinka su draudiko apskaičiuotomis būtinomis remonto išlaidomis, draudikas pateikia draudėjui transporto priemonių remonto paslaugas teikiančios (-ų) bendrovės (-ių) konkretų (-čius) pasiūlymą (-us) dėl transporto priemonės remonto atstatant ją į tokią pat būklę, kokia buvo prieš įvykstant draudžiamajam įvykiui, bei išmoka išmoką, vadovaujantis minėtais konkrečiu (-ais) remonto pasiūlymu (-ais).”

  Drausta KASKO
  Draudiminis įvykis – Automobilio dalių vagystė ir automobilio apgadinimas vykdant nusikaltimą

  Apie jokį tokiu atveju nusidėvėjimo atskaičiavimą nėra nurodyta. UAB “X” konkrečiame pasiūlyme, kurį pateikiau draudimo bendrovei Ergo, yra nurodytos išlaidos, būtinos atstatyti Automobilį į tokią pat būklę, kokia buvo prieš įvykstant draudžiamajam įvykiu. Taigi, kaip yra numatyta Draudimo taisyklių 7.1.4 p., atsižvelgiant į tai, kad kol kas atsisakau remontuoti savo transporto priemonę ir nesutinku su Jų apskaičiuotomis būtinomis remonto išlaidomis, prašau išmokėti išmoką pagal pateiktą konkretų remonto paslaugas teikiančios bendrovės, į kurią patys ir nurodė kreiptis, pasiūlymą.

  Draudimo bendrove išskaičiuoja nusidėvėjimą !!!!! nors “7. Draudimo išmokų apskaičiavimo tvarka” apie tai nieko nėra. Kiek suprantu, man turėtų būti išmokama pilna suma, pagal remonto paslaugas teiksiančio serviso pasiūlymą/sąmatą ???

  • Kaip galios draudimas apibrėžiama dviejuose dokumentuose, t.y. draudimo taisyklėse (kurios yra bendrinis dokumentas) ir pačioje draudimo sutartyje, kas yra konkretus susitarimas individualiu draudimo atveju. Draudimo sutartyje turi būti numatyta, ar skaičiuojamas nusidėvėjimas, ar neskaičiuojamas. Standartiškai, jeigu automobilis nėra visiškai naujas, nusidėvėjimas yra skaičiuojamas, o praktiškai tai atrodo taip: remontuojama dėvėtomis arba neoriginaliomis dalimis; o jeigu remontuojama naujomis originaliomis – išminusuojamas nusidėvėjimo procentas, kurį susimoka pats klientas. Automobilio atstatymas į tokią būklę, kokios buvo prieš pat įvykį ir atrodo taip, kad draudikui nepriklauso automobilio būklės pagerinti, t.y. remontuoti naujomis originaliomis dalimis, kai realiai sugadintos buvau jau padėvėtos dalys.

 8. Marius:

  Laba diena,
  Noriu sužinoti ar man kasko apmokės už įlenktas duris? Radau iš po parkingo stovėjimo. Ir ar nebus taikomas franšizės mokestis?

  • Taip, KASKO tokiu atveju galioja ir atlygina žalą. Išskaita bus taikoma, nes taip priklauso pagal draudimo taisykles. Ji nebūtų taikoma tik tuo atveju, jeigu būtų žinomas kaltininkas.

 9. Nadežda:

  Laba diena,
  Esu nukentėjusysis auto įvykio metu.
  Mano automobiulius ,kuris buvo apgadintas auto įvykio metu, draustas KASKO , iki 1 metų senumo pirkats iš salono.
  Auto įvykio kaltininkas draustas TPVCA kitoje draudimo bendrovėje.
  Aš remontuoju savo automobilį pagal savo draudimą.
  Kur ir kaip galėčiau kreiptis dėl automobilio prekinės vertės netekimo? Ar yra standartinės formos kurias reikia užpidyti dėl kreipimosi ? Ačiū

  • Prekinės vertės netekimas standartiškai neatlyginama žala. Šis nuostolis gali būti atlygintas nebent pagal KASKO (tačiau šiuo metu tik Compensoje galima pasirinkti šią sąlygą), arba teismo būdu.